Kawasan Bandar Udara (KBU)

Kawasan Bandar Udara

Deskripsi Singkat

Memberikan pengetahuan dalam operasi penerbangan menyangkut kawasan keselamatan di Bandar Udara untuk menunjang keselamatan penerbangan dan menekan pertumbuhan bangunan-bangunan di sekitar Bandar udara.

Pelajaran Pokok

 • Dasar-dasar penetapan KKOP
 • Batas-batas kawasan KKOP
 • Batas-batas ketinggian KKOP
 • Klasifikasi KKOP
 • Penempatan Alat Bantu Navigasi
 • Dasar-dasar penetapan BKK
 • Perhitungan BKK
 • Pengenalan Alat
 • Pengukuran dan perhitungan Poligon
 • Pengukuran dan perhitungan waterpass
 • Teori Monitoring
 • Praktek monitoring KKOP
 • Praktek monitoring BKK
Persyaratan
 • Pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan Khususnya Sub Sektor Perhubungan Udara atau di Lingkungan Dinas Perhubungan
 • Ijazah Minimal SLTA
 • Tidak terkena narkoba, sehat jasmani dan rohani dengan di tunjukkan Surat Keterangan Dokter Serta Bermental Baik
 • Di usulkan oleh pimpinan instansi tempat calon peserta bertugas
Prospek Kelulusan
 • Lulusan mampu melaksanakan tugas dengan menangani kawaan keselamatan pada kawasan Bandar Udara.
Sistem Pengajaran
 • 32 jam teori dilaksanakan di kelas di Balai Diklat Penerbangan Jayapura
 • 20 Jam Praktek dilaksanakan di Balai diklat Penerbangan Jayapura dan Bandar Udara Kelas I Khusus Sentani
Ijazah Sertifikat
 • Sertifikat kawasan Bandar Udara
Jadwal Pendidikan
# Nama Diklat Lama Hari Target Peserta Tanggal Mulai Tanggal Seleai
1 Kawasan Bandar Udara Ang. XII 10 Hari 20 Peserta 26 Jan 2016 04 Feb 2016